Nowy Gartner® Magic Quadrant™ dla platform aplikacji low-code

Posted in Aplikacje dla biznesu, BPM - Trendy

Opublikowano:

Nowy Gartner® Magic Quadrant™ dla platform aplikacji low-code

Firma analityczna Gartner, Inc. opublikowała niedawno najświeższą edycję Magic Quadrant dotyczącą platform aplikacji typu low-code dla przedsiębiorstw[1]. Według Gartnera LCAP (Low-Code Application Platform)  zapewnia szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji przy użyciu technik no-code lub low-code, czyli ograniczających lub wręcz eliminujących potrzebę wykorzystywania programowania przy tworzeniu aplikacji. Lista dostawców nie uległa większym zmianom. Pojawiły się jednak nowe kierunki rozwoju LCAP.

Metodyka Gartnera

Maqic Quadrant (MQ) to bardzo oczekiwana publikacja w branży. Potencjalnym inwestorom pozwala określić kim warto się zainteresować. Dla organizacji poszukujących danego typu rozwiązań to jedno z głównych źródeł, w którym można zacząć poszukiwać nie tylko konkretnych dostawców, ale przede wszystkim zorientować się na jakie funkcjonalności można liczyć. Gartner od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przedstawia wyniki swoich badań, publikując obecnie MQ w kilkudziesięciu kategoriach.

Gartner nie publikuje szczegółowych kryteriów oceny dostawców. Wiadomo, że wykorzystuje dwa główne kryteria: zdolność do realizacji (Ability to Execute) oraz kompletność wizji (Completeness of Vision). Pierwsze odnosi się głównie do jakości i funkcjonalności produktu, rentowności działania, umiejętności reagowania na potrzeby rynku, efektywności działań przedsprzedażowych, marketingu, a także zapewnionego posprzedażowego wsparcia klientów. W ramach „kompletności wizji” sprawdzane są: zdolność do zrozumienia i zaspokajania potrzeb klientów, strategia marketingowa, strategia sprzedaży, skuteczność działania na różnych rynkach branżowych i geograficznych, model biznesowy i innowacyjność. Na podstawie zebranych informacji umieszcza się rozwiązania/dostawców na charakterystycznym wykresie, przedstawiając: liderów, pretendentów, niszowych graczy i wizjonerów.

Aby zakwalifikować się do wspomnianego wyżej raportu Gartnera dotyczącego LCAP, każda z analizowanych platform musiała oferować:

  • Możliwości przygotowania kompletnej aplikacji przy minimalnej konieczności programowania
  • Wsparcie przy tworzeniu aplikacji składających się z interfejsów użytkownika, logiki biznesowej, przepływu pracy i obsługi danych
  • Uproszczone testowanie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami.

Warto zaznaczyć, że Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi przedstawionej w swoich publikacjach badawczych. Nie doradza potencjalnym użytkownikom, aby wybierali dostawców, którzy mają najwyższe oceny. Publikacje Gartnera składają się z opinii jego organizacji badawczej, nie powinny być brane pod uwagę jako fakty.

Wyniki MQ LCAP 2022

Wśród Liderów najwyżej sklasyfikowany został Mendix (grupa Siemens). Jego siła opiera się, według Gartnera, na wsparciu dla programistów, obszernej bibliotece zasobów, które można komponować dla różnych pionów biznesowych, oraz ukierunkowaniu na niezależnych dostawców oprogramowania. Oferuje też  elastyczne opcje wdrażania (chmura, on-premises) i integrowania z innymi narzędziami. Wysoko ocenione zostało projektowanie UX, a także innowacyjność (w tym wykorzystanie Internet of Things).

Ramię w ramię z Mendix stoi OutSystems. Doceniono głównie inżynierię oprogramowania, szeroką paletę funkcjonalności, a także możliwości programistyczne wspomagane przez sztuczną inteligencję. Duży nacisk położono na narzędzia bezpieczeństwa, skupienie na zapewnieniu sukcesu w projektach klientów oraz integracji z innymi rozwiązaniami.

Do Liderów zaliczono również Microsoft (pakiet Microsoft Power Apps), ServiceNow (App Engine) oraz Salesforce (platforma Salesforce).

W gronie Pretendentów (Challenger) znalazł się tylko Oracle. Jego platforma Oracle APEX, jest częścią pakietu Oracle Database.  Analitycy Gartnera docenili niskie koszty wejścia, wysoką dostępność w chmurze i lokalnie, obecność geograficzną w 37 regionach, model ustalania cen, strategię realizowania sprzedaży oraz osiągnięcia w utrzymywaniu wzrostu przychodów i rentowności. Nie bez znaczenia było to, że Oracle jest wiodącym globalnym dostawcą rozwiązań do zarządzania bazami danych. Jednak szybkość wprowadzania innowacyjnych funkcjonalności jest niższa, niż w innych LCAP.

W grupie Wizjonerów znalazły się Appian, Zoho i Pegasystem. Wartość pierwszego opiera się na dużym zestawie oferowanych narzędzi do projektowania oraz szerokich możliwościach automatyzacji, przy niskim wymaganym zakresie programowania. Jego mocne strony to także certyfikaty bezpieczeństwa i wysoką dostępność w wielu regionach. Zoho Creator Platform wyróżnia się zestawem funkcji natywnych dla chmury, w tym ujednoliconymi narzędziami do analityki i analizy procesów. Pega (platforma Pega Infinity)  wspiera automatyzację i optymalizację procesów biznesowych, CRM i RPA dla przepływów pracy w przedsiębiorstwie.

Gracze niszowi (Unqork, Huawei, Creatio, Alibaba, Retool, Newgen, Kintone, Quickbase) zwrócili uwagę analityków Gartnera m.in. poprzez:

  • Brak konieczności kodowania (np. interfejs typu „przeciągnij i upuść”)
  • Szeroką bazę produktów, aplikacji, wtyczek
  • Krótki czas projektowania i wdrażania palikacji
  • Stworzenie programu obsługi klienta, w tym usługi szkoleniowe i doradcze
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji / uczenia maszynowego (AI/ML) do tworzenia aplikacji biznesowych
  • Zastosowanie efektywnych modeli biznesowych

W tym zaktualizowanym Magic Quadrant analitycy firmy Gartner zidentyfikowali 17 dostawców platform LCAP. Zaktualizowane szczegółowe kryteria spowodowały, że do raportu dodano Alibaba, Huawei, Retool, Unqork i Zoho.

Życie poza Magic Quadrant

Platformy korporacyjne LCAP zapewniają wysoki poziom wydajności, dostępności i skalowalności tworzonych aplikacji. Ważne są dla nich bezpieczeństwo, udostępnienie API do innych usług IT, działanie w rozwiązaniach chmurowych. Dostawcy zapewniają umowy dotyczące poziomu usług (SLA) oraz świadczenie usług technicznych wsparcie i szkolenia. Zdają sobie też sprawę, że zapotrzebowanie na aplikacje rośnie, a dostępność programistów nie wzrasta adekwatnie do tych potrzeb.

W związku z powyższym, przewiduje się, że sprzedaż w obszarze LCAP osiągnie wartość 14,38 mld USD w 2025 r., przy tempie wzrostu przychodów na poziomie 26,4% rocznie. Jest na nim miejsce dla mnóstwa innych dostawców platform low-code. Jako uzupełnienie dla Magic Quadrant można wykorzystać zestawienie, utrzymywane również przez Gartnera, ponad 100 platform LCAP[2]. Blisko 40 z nich otrzymało oceny klientów. Można w tym zestawieniu sprawdzić mocne i słabe strony poszczególnych rozwiązań, a także poznać firmy jakiej wielkości, z jakich branż oraz regionów świata najczęściej z nich korzystają. I nadal nie jest to pełen przegląd rynku, ponieważ skupia się głównie na graczach działających na rynkach międzynarodowych, a nie krajowych.


[1] https://www.mendix.com/resources/gartner-magic-quadrant-for-low-code-application-platforms/

[2] https://www.gartner.com/reviews/market/enterprise-low-code-application-platform

Wybierz spośród gotowych aplikacji lub zaprojektuj własną tak łatwo jak nigdy dotąd

Zacznij swoją transformację cyfrową już dzisiaj!

Co chciałbyś zrobić?

Sprawdź jak działa Neula

Zobacz DEMO

Rozpocznij 14 dni ZA DARMO

Wypróbuj

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się z nami!