Nowe spojrzenie na systemy klasy BPM

Posted in Aplikacje dla biznesu, BPM - Trendy

Opublikowano:

Nowe spojrzenie na systemy klasy BPM

W ostatnim czasie obserwujemy znaczące zmiany zarówno w sposobie pracy firm jak i realizowanych przez nich procesów. Wprowadzenie pracy zdalnej w wielu przedsiębiorstwach spowodowało konieczność szerszego wykorzystania metod cyfrowych oraz większej automatyzacji wykonywanych zadań.

Wiąże się to również ze zmianą wymagań i oczekiwań względem platform BPM (Systemy do zarządzania procesami, ang. Business Process Management). Wydajna oraz efektywna architektura środowiska BPM staje się głównym elementem rozwoju gospodarczego oraz kluczowym czynnikiem efektywności przedsiębiorstwa.

Co mówią analitycy?

Według raportu „IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2020 Predictions[1] cyfrowa transformacja firm wchodzi w etap dojrzały. Coraz więcej jest rozwiązań IT, ale również coraz wyższe są oczekiwania wobec nich. Autorzy raportu przewidują upowszechnienie tworzenia własnych aplikacji IT w przedsiębiorstwach przy użyciu gotowych platform oraz zastosowanie takich technologii jak zrobotyzowana automatyzacja procesów (ang. Robotic Process Automation- RPA) i sztuczna inteligencja (ang. Artificial Inteligence – AI). Do 2025 prawie dwie trzecie przedsiębiorstw będzie opracowywać rozwiązania biznesowe na własne potrzeby za pomocą dedykowanych platform do szybkiego i niskokosztowego budowania aplikacji opartych na workflow.

Oczekiwania rynku spowodowały zmiany sposobu postrzegania systemów klasy BPM. Obecnie firmy poszukują kompleksowych rozwiązań łączących nowoczesne technologie oraz narzędzia spod znaku Cloud Computing, LowCode, NoCode, AI, BPM, Workflow, WebServices, Automation określanych mianem iBPMS (Intelligent Business Process Management Software).

Pod koniec zeszłego roku Gartner opublikował raport „Market Guide for Intelligent Business Process Management Suites[2] przedstawiający informacje o możliwościach, trendach, przypadkach użycia i kluczowych dostawcach na rynku iBPMS. Według niego rynek BPM w 2019 osiągnął wielkość 2,8 mld USD. Szacuje równocześnie, że do 2024 wartość tego rynku wzrośnie o kolejne 100 milionów USD rocznie.

Ze względu na zawirowania gospodarcze wynikające z pandemii COVID-19 następuje wyraźne przesunięcie w kierunku popytu na dostawców iBPMS, którzy są elastyczni, opłacalni i zapewniają rozwiązania o wysokim stopniu skalowalności, umożliwiające zarządzanie bardziej złożonymi procesami biznesowymi. Jako kluczowe trendy wśród rozwiązań iBPMS określono: stosowanie platform low-code , dodanie możliwości eksploracji procesów i integracja z narzędziami klasy RPA, wykorzystanie sztucznej inteligencji, oferowanie aplikacji pod konkretne problemy biznesowe.

Stosowanie platform low-code

Coraz więcej dostawców koncentruje swoją uwagę na zapewnieniu użytkownikom możliwości samodzielnego tworzenia map procesów i aplikacji dla istniejących oraz nowych procesów. W tym celu wykorzystywane są platformy low-code. Dostawcy rozwiązań iBPMS dodają możliwości takie jak:

  • graficzne interfejsy użytkownika (do definiowania danych),
  • modele procesów i wstępnie zbudowane komponenty UI (do tworzenia formularzy i aplikacji)
  • gotowe mechanizmy integracji, umożliwiające płynne łączenie się z różnymi aplikacjami.

Takie podejście zastosowane zostało również w platformie Neula. Umożliwia ona szybką automatyzację procesów, bez konieczności prowadzenia złożonych prac programistycznych, dzięki graficznemu kreatorowi formularzy oraz intuicyjnemu systemowi parametryzacji procesów. Unikalny, nowoczesny oraz funkcjonalny interfejs graficzny pozwala w łatwy i szybki sposób tworzyć czytelne i przejrzyste mapy procesów oraz uruchamiać procesy w oparciu o zaprojektowany przepływ pracy.

Dodanie możliwości eksploracji procesów i integracja z narzędziami klasy RPA

Systemy klasy BPM coraz częściej są uzupełniane o narzędzia umożliwiające eksplorację procesów tj: automatyczne budowanie i weryfikacja modeli procesów (ang. process mining) lub narzędzia klasy RPA, np.: boty, automatyzacja prostych, ustrukturyzowanych zadań związanych z danymi. Powszechniejsze są rozwiązania umożliwiające wykonywanie powtarzalnych przeliczeń i działań w ramach samych narzędzi BPM, jak i szybkie połączenie z dedykowanymi narzędziami z rodziny RPA.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji

Analitycy Gartnera szacują, że do roku 2025 co najmniej 90% nowych aplikacji dla przedsiębiorstw będzie częściowo opartych na sztucznej inteligencji. Jej zastosowanie wkracza w coraz to nowsze obszary, znacząco skracając czas potrzebny na realizację zadań. Jednym z nich jest wykorzystanie, zarówno w obsłudze komunikacji głosowej, jak i pisemnej, cyfrowego przetwarzania języka naturalnego (ang. Natural Language Processing – NLP) oraz jego interpretacji.

Spółka JT Weston wpisuje się w powyższy trend realizując projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest opracowanie rozwiązania umożliwiającego wykorzystanie chatbotów i voicebotów w realizacji złożonych procesów biznesowych. Planowane jest opracowanie mechanizmu automatycznego tworzenia botów na podstawie zdefiniowanych map i formularzy procesowych – bez konieczności tworzenia odrębnych algorytmów. Jednocześnie wygenerowany wirtualny asystent umożliwiał będzie optymalizację pracy, poprzez między innymi analizowanie schematów działań użytkowników i dostosowywanie obsługi do najczęstszych ich potrzeb oraz zachowań.

Oferowanie aplikacji pod konkretne problemy biznesowe

Dostawcy wchodzący na rynek iBPMS, aby zachęcić klientów, często koncentrują się na rozwiązywaniu konkretnych przypadków użycia, takich jak automatyzacja przepływu pracy w wybranych działach, zarządzanie zasobami ludzkimi lub rozwój pracowników.

Na platformie Neula obecnie dostępnych jest ponad 30 aplikacji dotyczących różnych obszarów biznesowych, w tym m.in. zarządzanie obiegiem faktur, obsługa wniosków urlopowych, rozliczanie delegacji, nadawanie i zmiany pełnomocnictw i upoważnień, obsługi żądań RODO, rejestracja i obsługa incydentów IT, prowadzenie BIA.

W JT Weston rozumiemy zachodzące na rynku zmiany. Uruchamiamy kolejne projekty pozwalające nie tylko dotrzymać kroku konkurencji na rynku międzynarodowym, ale również oferować rozwiązania dopiero kształtujące rynek narzędzi klasy BPM/iBPMS.


[1] IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2020 Predictions, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US45599219

[2] Market Guide for Intelligent Business Process Management Suites, https://www.gartner.com/en/documents/3993207/market-guide-for-intelligent-business-process-management

Wybierz spośród gotowych aplikacji lub zaprojektuj własną tak łatwo jak nigdy dotąd

Zacznij swoją transformację cyfrową już dzisiaj!

Co chciałbyś zrobić?

Sprawdź jak działa Neula

Zobacz DEMO

Rozpocznij 14 dni ZA DARMO

Wypróbuj

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się z nami!