Low-code

Posted in BPM - Trendy, Nowości w Neuli

Opublikowano:

Low-code

Według firmy Gartner, w dzisiejszych czasach wzrost zapotrzebowania na aplikacje dla firm rośnie kilka razy szybciej niż możliwości wytwórcze zespołów IT. Największymi wyzwaniami, przed którymi obecnie stoją przedsiębiorstwa są:

  • Wzrost poziomu skomplikowania procesów biznesowych, które muszą zostać przeniesione do systemów informatycznych
  • Skrócenie trwania cyklu wytwarzania oprogramowania – często rozwiązania IT są potrzebne „na wczoraj”
  • Potrzeba ciągłej automatyzacji procesów biznesowych, tak aby pozostać konkurencyjnym na wymagającym rynku  
  • Niedobór wykwalifikowanych programistów oraz wysokie koszty pozyskiwania pracowników do działów IT

Wszystkie wyżej opisane okoliczności wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność sprawnej adaptacji oraz szukania alternatywnych rozwiązań w stosunku do tradycyjnego cyklu wytwarzania oprogramowania. Coraz częściej słyszy się o Rapid Application Development, Robotic Process Automation i Business Process Management Systems, które są przykładami wykorzystania idei low-code.

Czym jest low-code

Pojęcie low-code nie jest nowe, idea pojawiła się już w latach 90-tych, jednak obecnie przeżywa swój renesans. Odnosi się do technologii i rozwiązań, które umożliwiają tworzenie zaawansowanych aplikacji bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej. Jak sama nazwa wskazuje, wykorzystanie kodu zostaje ograniczone do minimum, ponieważ rozwiązania low-code wykorzystują techniki wizualne, tj. formularze, graficzne budowanie diagramów, przeciągnij i upuść (ang. drag and drop) oraz wskaż i kliknij (ang. point and click). Sam proces przygotowywania aplikacji często porównuje się do budowania z klocków LEGO. W procesie low-code wybieramy do tworzenia aplikacji gotowe elementy, które możemy w pewien sposób modyfikować w zależności od potrzeb, np. kształt, wielkość albo kolor. Sprawia to, że implementacja jest prostsza, przyjemniejsza i bardziej przypomina korzystanie z arkusza excel niż wielogodzinne pisanie skryptu w kompilatorze.

Szacuje się, że już w 2024 roku nawet 75% rozwiniętych przedsiębiorstw będzie wykorzystywało co najmniej kilka narzędzi przygotowanych w oparciu low-code[1]. Jedną z możliwości wdrożenia aplikacji w przedsiębiorstwie, jest wybór odpowiedniej platformy niskokodowej (ang. Low-code platform). Platformy te w pełni korzystają z rozwiązań wizualnych, dlatego specjaliści z innych dziedzin, którzy dotychczas nie mieli styczności z programowaniem, mogą z powodzeniem tworzyć aplikacje wspomagające prace ich działu, przy minimalnym zaangażowaniu zespołów IT.

Graficzne modelowanie i optymalizacja procesów

Wiele platform low-code posiada narzędzia umożliwiające modelowanie procesów biznesowych, za pomocą wbudowanych kreatorów graficznych. Kreator graficzny pozwala rozpisać kolejne kroki w procesie oraz przydzielić role poszczególnym osobom lub zespołom. Dodatkowo uwzględnić można czynności zautomatyzowane, jak wysłanie wiadomości informującej o rozpoczęciu kolejnego etapu procesu lub ostrzegającej o kończącym się czasie na wykonanie zadania. Sprawne mapowanie procesów często wiąże się również z możliwością ich optymalizacji. Platformy posiadają wbudowane narzędzia służące do lokalizowania nieefektywności oraz wąskich gardeł. Oferują również całą gamę dodatkowych funkcjonalności. Są wyposażone w technologie OCR (optycznie rozpoznawanie znaków), wbudowane reguły decyzyjne, chat boty służące do komunikacji, a także narzędzia dedykowane raportowaniu oraz Business intelligence. Przykładowo, aplikacja przygotowana w nowoczesnym kreatorze BPMN doskonale sprawdzi się jako narzędzie do zautomatyzowanej obsługi obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie. Technologia OCR wyłuska dane z faktur oraz innych dokumentów oraz dokona ich wstępnej weryfikacji. Zaakceptowany dokument trafi do odpowiedniej osoby z działu księgowego, która dostanie wiadomość e-mail o tym, że należy dokonać płatności. Po zakończeniu procedury dokument zostanie bezpiecznie zapisany w repozytorium, do którego dostęp mają jedynie uprawnieni pracownicy.

Nasze rozwiązanie – Neula

Neula jest platformą do automatyzacji procesów biznesowych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi umożliwia osobom spoza branży IT zaprojektowanie, automatyzację i implementację dowolnych procesów biznesowych zachodzących w firmie.  W oparciu o notację BPMN 2.0, Neula pozwala zaprojektować nowy proces lub odwzorować dotychczasowy. Można uwzględnić różnego rodzaju bramki decyzyjne, ścieżki alternatywne lub też powiązania z innymi procesami. Zastosowana notacja skupia się na zadaniach realizowanych przez poszczególnych uczestników procesu.W czytelny sposób pokazuje powiązania pomiędzy rolami, przepływ informacji, etapy decyzyjne oraz punkty zwrotne. Zebrane informacje o procesie pozwalają automatycznie wygenerować Kartę Procesu, a moduł raportowy Neula umożliwia tworzenie raportów i wykresów.

Ponadto, użytkownicy platformy Neula mogą korzystać z zestawu gotowych, bazowych aplikacji, wśród których są m.in. aplikacje do: zarządzania wnioskami RODO, obsługi incydentów bezpieczeństwa, automatyzacji obiegu faktur oraz rozliczania wydatków pracownika. Wykorzystanie gotowych aplikacji pozwala skrócić czas potrzebny na wdrożenie nowych narzędzi w organizacji. Neula znajduje zastosowanie zarówno jako wsparcie dla start-upów, jak i dużych przedsiębiorstw. Koronnymi argumentami pojawiającym się często w rekomendacjach Neuli jest krótki czas niezbędny na implementację aplikacji bazujących na Neuli oraz minimalne wykorzystanie pracowników IT w tworzeniu procesów i automatyzacji.   W 2021 roku Neula pozyskała dwa granty z NCBiR. Pozwolą one na poszerzenie oferty o nowe rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Pierwszym jest Wirtualny asystent, który zostanie przygotowany z wykorzystaniem technologii Chatbot/Voicebot. Jego zadaniem będzie obsługa procesów biznesowych oraz umożliwienie korzystania z platformy przy wykorzystaniu poleceń głosowych i pisanych tekstem naturalnym. Ponadto zaimplementowany zostanie system zarządzania zadaniami, który przewiduje wprowadzenie automatycznego monitorowania maili, przypisywania ich do konkretnych procesów, definiowanie zadań, rozdzielanie prac między pracownikami i zarządzanie efektywnością ich realizacji.


[1]Gartner. Low-Code Development Technologies Evaluation Guide, Paul Vincent, Mark Driver, Jason Wong, 26 February 2019

Wybierz spośród gotowych aplikacji lub zaprojektuj własną tak łatwo jak nigdy dotąd

Zacznij swoją transformację cyfrową już dzisiaj!

Co chciałbyś zrobić?

Sprawdź jak działa Neula

Zobacz DEMO

Rozpocznij 14 dni ZA DARMO

Wypróbuj

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się z nami!