Sygnaliści – nowe obowiązki

Posted in Aplikacje dla biznesu, Nowości w Neuli

Opublikowano:

Sygnaliści – nowe obowiązki

W 2002 roku Cynthia Cooper (Worldcom), Sherron Watkins (Enron) oraz Coleen Rowley (FBI) otrzymały tytuł Człowieka Roku tygodnika „Time”. Pierwsze dwie osoby ujawniły nielegalne działania prowadzące do wielomiliardowych nadużyć w spółkach, w których pracowały. Rowley z kolei zgłaszała nieprawidłowości w śledztwach dotyczących ludzi podejrzanych o terroryzm. Osoby takie jak one, potocznie nazywane „sygnalistami” (ang. whistleblower) stanowią źródło informacji o potencjalnych nieprawidłowościach w organizacjach, w których pracują lub z którymi współpracują.

Europejska dyrektywa

Obecnie wdrożenie mechanizmów „whistleblowing” wymagane jest w Polsce jedynie w takich podmiotach jak banki oraz instytucje obowiązane w zakresie naruszeń ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (m. in. zakłady ubezpieczeń na życie). Jednak do połowy grudnia tego roku powinna nastąpić implementacja Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii[1](dalej zwana „Dyrektywą”).

Dyrektywa wprowadza obowiązek ustanowienia procedur i kanałów dokonywania zgłoszeń o nieprawidłowościach dotyczących takich dziedzin jak:

 • zamówienia publiczne,
 • usługi, produkty i rynki finansowe,
 • zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
 • bezpieczeństwo transportu,
 • ochrona środowiska,
 • ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
 • bezpieczeństwo żywności i pasz,
 • zdrowie i dobrostan zwierząt,
 • zdrowie publiczne, ochrona konsumentów,
 • ochrona prywatności i danych osobowych,
 • bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.

Nowe obowiązki będą dotyczyć wszystkich organizacji, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Termin wdrożenia w firmach do 249 pracowników może być przesunięty o dodatkowe 2 lata, jeżeli tak zdecyduje prawodawca. Ponadto, niezależnie od liczby zatrudnionych osób, obowiązek wdrożenia systemu „whistleblowing” będą miały instytucje z sektora publicznego.

Donosiciel czy zatroskany obywatel?

Zgodnie z wytycznymi Unii, implementacja Dyrektywy powinna być połączona z kampanią informacyjną uświadamiającą, że sygnaliści nie działają na szkodę zakładu pracy, jak i swoich kolegów. Ich motywacją jest interes publiczny. To właśnie motywacja jest jedną z istotnych przesłanek do oceny czy osoba zgłaszająca podejrzenie nieprawidłowości będzie objęta ochroną prawną. Dyrektywa jednoznacznie zakazuje karania pracownika i podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych ze strony pracodawcy za ujawnienie nieprawidłowości w firmie.

Często przytaczanym przykładem na kontrowersyjne działanie regulacji dotyczących whistleblowingu (w tym przypadku rodem z USA) jest sytuacja Edwarda Snowdena. Oskarżany o ujawnienie tajemnic państwowych, ukrywa się od lat przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Przyczyną jest ujawnienie przez niego w 2013 informacji m.in. o masowej amerykańskiej inwigilacji, łamiącej zarówno prawo USA, jak i porozumienia międzynarodowe (w tym o programie pozwalającym podsłuchiwać rozmowy prowadzone poprzez telefony VoIP i Internet).

Wsparcie techniczne i organizacyjne

Przedsiębiorcy zaczynają szukać narzędzi, które pozwolą im obsłużyć nowy proces. Po pierwsze, istotne jest dla nich zachowanie poufności danych sygnalistów. Po drugie, pełna rozliczalność rozpatrywanych spraw. I właśnie takie rozwiązanie przygotowane jest przez JT Weston na platformie iBPMS Neula. Gotowa aplikacja pozwala odnotowywać zgłoszenia, udostępniać informacje o nich uprawnionym osobom, a także raportować wyniki działań wyjaśniających. Oczywiście możliwe jest dostosowanie jej do potrzeb danej organizacji. Wyznaczeni pracownicy firmy mogą samodzielnie wprowadzać informacje o zgłoszeniach. Istnieje również możliwość przesyłania podejrzeń poprzez kanały internetowe zapewniające anonimowość sygnalisty. Nawet w przypadku zgłoszeń anonimowych jest dostępna opcja dwustronnej komunikacji, dla doprecyzowania zarzutów i zebrania dodatkowych materiałów dowodowych.

Dodatkowo JT Weston, wraz z aplikacją, oferuje opcjonalnie usługi związane z niezależną oceną zgłoszeń. To element zapewniający ochronę zgłaszającemu, a jednocześnie rzetelność obsługi. Stanowi efektywne wsparcie zewnętrzne dla mechanizmu samokontroli.


[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Wybierz spośród gotowych aplikacji lub zaprojektuj własną tak łatwo jak nigdy dotąd

Zacznij swoją transformację cyfrową już dzisiaj!

Co chciałbyś zrobić?

Sprawdź jak działa Neula

Zobacz DEMO

Rozpocznij 14 dni ZA DARMO

Wypróbuj

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się z nami!