Platforma Neula rozwija skrzydła

Posted in Nowości w Neuli

Opublikowano:

Platforma Neula rozwija skrzydła

JT Weston Sp. z o.o. realizuje projekt badawczo- rozwojowy pn.: „Opracowanie modułu samokonfigurującego się personalnego asystenta na platformie BPM wykorzystującego narzędzia i algorytmy przetwarzania języka naturalnego oraz sztucznej inteligencji.” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, tzn. Szybka Ścieżka Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój platformy NEULA, służącej mapowaniu, automatyzacji i optymalizacji procesów w organizacji, poprzez opracowanie modułu inteligentnego, wirtualnego asystenta, który umożliwi wykorzystanie nieustrukturyzowanych komunikatów (pisemnych i słownych) do obsługi procesów osadzonych w platformie. Kluczowym wyzwaniem technologicznym projektu jest opracowanie mechanizmu zautomatyzowanego tworzenia warstwy komunikacji z użytkownikiem. Wykorzystane do tego będą techniki z obszaru sztucznej inteligencji (AI) oraz uczenia maszynowego. Rozwiązanie integrować będzie technologie NLP (Natural Language Processing) z systemem klasy BPM (Business Process Management), proponując kompleksowe wsparcie dla całości realizowanych procesów, a nie tylko wybranych działań.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie łatwości obsługi aplikacji zbudowanych w oparciu o platformę NEULA. Dodanie alternatywnych form komunikacji z użytkownikiem, poza wypełnianiem standardowych formularzy komputerowych, podniesie poziom zadowolenia użytkowników z zamodelowanych i uruchomionych na platformie procesów. Komunikacja z maszyną wykorzysta bardziej naturalny interfejs. Dodatkowo NEULA PERSONAL ASSISTANT będzie wspierać użytkownika w podejmowaniu decyzji. Wirtualny asystent umożliwi automatyzację pracy, poprzez m.in. analizowanie schematów działań użytkowników i dostosowywanie obsługi do najczęstszych ich potrzeb oraz zachowań. Moduł zostanie wyposażony również w mechanizm automatyzacji klasyfikacji treści obsługiwanych dokumentów. Pozwoli on, na podstawie danych w dokumentach oraz powiązanych z nimi metadanych, przyporządkować dokumenty do wybranych katalogów lub procedowanych spraw.

Niezbędne badania oraz projektowanie nowych funkcjonalności prowadzone są przez dotychczasowy zespół JT Weston, w którego skład wchodzą eksperci od programowania, architektury biznesowej, optymalizacji procesów, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Kadra firmy została dodatkowo wzmocniona o specjalistów od AI oraz budowania voice-botów oraz chat-botów, posiadających konkretny dorobek zarówno na polu akademickim, jak i komercyjnym. Podstawowe prace toczą się w Warszawie, a także we Wrocławiu. Zakończenie projektu planowane jest na pierwszą połowę roku 2022.

Szacowana wartość projektu to 5 356 888,10 PLN, z czego 4 110 155,46 PLN stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Już w pierwszej fazie prac pojawiły się nowe pomysły na dalszą rozbudowę platformy NEULA. Efektem było złożenie wniosku o dofinansowanie kolejnego przedsięwzięcia, nowatorskiego na skalę co najmniej europejską. I to jeszcze nie jest ostanie słowo JT Weston w obszarze rozwoju narzędzi do zarządzania procesami biznesowymi i cyfryzacji tak małych, jak i średnich oraz dużych organizacji.

Wybierz spośród gotowych aplikacji lub zaprojektuj własną tak łatwo jak nigdy dotąd

Zacznij swoją transformację cyfrową już dzisiaj!

Co chciałbyś zrobić?

Sprawdź jak działa Neula

Zobacz DEMO

Rozpocznij 14 dni ZA DARMO

Wypróbuj

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się z nami!